Warth Eiendom AS

Rådgivning og bistand innen brannvern, tilstandsyanlyser og driftstjenester – for en litt enklere hverdag

Warth Eiendom AS bistår med brannteknisk rådgivning, tilstandsanalyser samt drift og vedlikehold i næringslokaler, sameier og borettslag i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold. Lang fartstid og god kompetanse sikrer at du er i trygge hender når du benytter deg av våre tjenester.
Det er bygningens eiersom har ansvaret for å dokumentere tilstrekkelig forebyggende arbeid med brannvern. Bruker av et bygg har også lovfestede plikter til brannvern. Med en brannteknisk rådgiver fra oss, blir jobben enklere for deg.

Brannteknisk rådgivning

Vi har god kunnskap om brannvernlovgivningen og hva som kreves for å ivareta brannvernlederrollen. Vi kan på vegne av eiere påta oss å følge opp branntekniske og organisatoriske forhold, være tilstede ved tilsyn og følge opp eiers branntekniske forpliktelser mot myndigheter, brukere og leietakere.

Vi kan også utarbeide brannperm og leietakerperm som er nødvendig branndokumentasjon og som legges til grunn ved brannsyn og som orientering til leietakere/sameiere/beboere.

Tilstandsanalyser

Det er behov for å utarbeide en tilstandsanalyse etter NS 3424 som grunnlag for å utarbeide en vedlikeholdsplan på kort og lang sikt. En vedlikeholdsplan vil være til hjelp når man skal fastsette byggets felleskostnader/husleie. (Næringsbygg/borettslag/sameiere) 

Vedlikehold

Vi utfører, eventuelt formidler, alle tjenester tilknyttet bygningsdrift. Dette er for eksempel rørlegger, maler, elektriker etc. Med oss på laget får du bedre tid til andre viktige administrative oppgaver. 

Les mer om våre tjenester her!

 
Trenger du bistand og rådgivning innen bygningsdrift? Her i risikoanalyse brann (ROS/brann).
vi kan gjøre jobben for deg!
Adresse

1622 Gressvik, Norge 

E-post
Telefon

97976689